Wystawa hodowlana

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Gdy zaczynaliśmy w 1999 roku wystawa zwierząt była niewielką imprezą. Na przestrzeni lat nabrała rozmachu i zajęła ważne miejsce w kalendarzu imprez hodowlanych w Polsce. W ciągu kilkunastu lat przyjeżdżało do Minikowo wielu wystawców – hodowców zwierząt, w tym najlepsi hodowcy z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy stanowią także czołówkę polskich hodowców. Na przestrzeni czasu zmieniły się tereny wystawowe dzięki nowej infrastrukturze, a wszystko to dla lepszego samopoczucia zarówno wystawców jak i zwiedzających. Obecnie Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbywa się w nowych, funkcjonalnych obiektach wystawowych.

Każdego roku organizowane są dwie wystawy, pierwsza regionalna w maju, przy okazji „Lata na wsi”, druga w lipcu i towarzyszy targom AGRO-TECH. Lipcowa wystawa uznawana jest za jedną z najlepszych regionalnych wystaw hodowlanych w Polsce. To tutaj indywidualni hodowcy i  renomowane ośrodki hodowlane z całego kraju prezentują najbardziej wartościowe zwierzęta, aby poddać je ocenie przez komisje sędziowskie.

Potwierdzeniem tego jest fakt, że na wystawach międzynarodowych i krajowych hodowcy otrzymują liczne nagrody, a zwierzęta tytuły championa. Rangę i prestiż wystawy podnosi również wsparcie organizacyjne i finansowe ze strony związków hodowców oraz innych instytucji i organizacji branżowych m.in. Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, Krajowej Rady Drobiarstwa, Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Bydgoszczy.

 Główne cele wystawy:

– prezentacja postępu genetycznego, hodowlanego i produkcyjnego zwierząt.

– nawiązanie kontaktów hodowców z właścicielami prezentowanych zwierząt i w perspektywie polepszenie jakości własnej produkcji poprzez zakup zwierząt o lepszym potencjale genetycznym,

– bezpośredni kontakt z hodowlą bydła mlecznego na najwyższym poziomie,

– spotkania hodowców i wymiana doświadczeń między nimi,

– promocja województwa kujawsko-pomorskiego oraz działalności Ośrodka w zakresie produkcji zwierzęcej.

Kontakt do organizatorów Wystawy Hodowlanej:
Marta Adamowicz – Komisarz Wystawy Hodowlanej, tel.: 52 386 72 36, 723 692 564, e-mail: marta.adamowicz@kpodr.pl

Stanisław Pater – tel.: 52 386 72 37, 723 692 551, e-mail: stanislaw.pater@kpodr.pl

Anna Mońko – tel.: 52 386 72 39, e-mail: anna.monko@kpodr.pl

Edycja 2016

IX Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego, Minikowo 2-3 lipca 2016 r.

IX Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego ściągnęła do Minikowa nie tylko wystawców z całej Polski, ale również tłumy zwiedzających, którzy mogli podziwiać kwiat polskiej hodowli. Do dyspozycji hodowców bydła przygotowano 160 stanowisk dla bydła mlecznego, w tym 80 stanowisk dla krów dojnych. Nie zabrakło również cieląt, które zajęły miejsca w 10 indywidualnych budkach z wybiegami. Zgodnie z założeniami Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, połowę wystawców stanowili hodowcy z województwa kujawsko-pomorskiego, pozostali przyjechali z innych regionów kraju.

W sobotę 2 lipca na oczach licznie zgromadzonej publiczności rozpoczęła się wycena bydła na ringu prowadzona przez 3-osobowy zespół sędziowski: Jan Steegink -hodowca holenderski (CRV Holandia, ) oraz  Krzysztof Gałązka i Roman Januszewski (obaj z PFHBiPM). W ocenie brano pod uwagę nie tylko pokrój i prawidłowość ruchów ale także przygotowanie zwierząt do wystawy. Jak wszyscy zgodnie podkreślali oceniane krowy i jałowice prezentowały bardzo wysoki poziom i były świetnie przygotowane do wystawy.

Po wnikliwej ocenie komisja wybrała czempiony i wiceczempiony w 13 kategoriach. Jednak kulminacyjnym punktem wystawy był wybór superczempiona spośród czempionów w kategoriach: jałowice, krowy rasy polskiej holsztyno-fryzyjskiej (PHF) i krów ras polskiej czerwonej (RP), simentalskiej(SM), jersey (JE) i montbeliarde (MO). Najpiękniejszą jałowicą została wybrana Sedukta 10 hodowli Stadniny Koni w Dobrzyniewie. Tytuł superczempionki spośród krów PHF otrzymała Duszna wystawiana przez Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana. W rasach kolorowych zwyciężyła Cindy rasy simentalskiej, hodowli Stadniny Koni Pępowo. Hodowcy wszystkich wyróżnionych zwierząt uhonorowani zostali pucharami.

Czempiony i wiceczempiony przyznano w następujących kategoriach:

Czempiony

 • Jałowica w wieku 10-11 m-cy rasy PHF odmiany czarno-białej z Ośrodka Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o.
 • Jałowica w wieku 12-13 m-cy rasy PHF odmiany czarno-białej z Ośrodka Hodowli Zarodowej „Garzyn” Sp. z o.o. Garzyn
 • Jałowica w wieku 14-15 m-cy rasy PHF odmiany czarno-białej ze Stadniny Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o.
 • Jałowica w wieku 16-18 m-cy rasy PHF odmiany czarno-białej z Ośrodka Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o.
 • Jałowica w wieku 19-21 m-cy rasy PHF odmiany czarno-białej ze Stadniny Koni „Nowe Jankowice” Sp. z o.o. w Nowych Jankowicach
 • Jałowica w wieku 19-21 m-cy rasy PHF odmiany czerwono-białej z Ośrodka Hodowli Zarodowej „Głogówek” Sp. z o.o.
 • Krowa PHF odmiany czarno-białej w I laktacji z Ośrodka Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o.
 • Krowa PHF odmiany czarno-białej w II laktacji z Ośrodka Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o.
 • Krowa PHF odmiany czarno-białej  III i dalsza laktacja z Ośrodka Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o.
 • Krowy PHF odmiany czerwono-białej z Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o.
 • Krowa rasy POLSKIEJ CZERWONEJ z Gospodarstwa Rolnego Józefa Króla
 • Krowa rasy JERSEY ze Stadniny Koni „Iwno” Sp. z o.o. Iwno
 • Krowa rasy SIMENTALSKIEJ ze Stadniny Koni „Pępowo” Sp. z o.o.

Wiceczempiony

 • Jałowica w wieku 10-11 m-cy rasy PHF odmiany czarno-białej z „Agro-Dąbrówka” Sp. z o.o. w Dąbrówce
 • Jałowica w wieku 12-13 m-cy rasy PHF odmiany czarno-białej z Ośrodka Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o.
 • Jałowica w wieku 14-15 m-cy rasy PHF odmiany czarno-białej z Ośrodka Hodowli Zarodowej „Garzyn” Sp. z o.o. Garzyn
 • Jałowica w wieku 16-18 m-cy rasy PHF odmiany czarno-białej z Fortune Sp. z o.o.
 • Jałowica w wieku 19-21 m-cy rasy PHF odmiany czarno-białej z Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o.
 • Jałowica w wieku 19-21 m-cy rasy PHF odmiany czerwono-białej z Ośrodka Hodowli Zarodowej „Głogówek” Sp. z o.o.
 • Krowa PHF odmiany czarno-białej w I laktacji ze Stadniny Koni „Nowe Jankowice” Sp. z o.o. w Nowych Jankowicach
 • Krowa PHF odmiany czarno-białej w II laktacji z Przedsiębiorstwa Rolniczo-Hodowlanego „Gałopol” Sp. z o.o.
 • Krowa PHF odmiany czarno-białej  III i dalsza laktacja z Gospodarstwa Rolnego Łukasza Majkowskiego
 • Krowy PHF odmiany czerwono-białej z Ośrodka Hodowli Zarodowej „Głogówek” Sp. z o.o.
 • Krowa rasy POLSKIEJ CZERWONEJ od Hodowcy Bydła Czerwonego Henryka Kulpy
 • Krowa rasy JERSEY ze Stadniny Koni Michałów Sp. z o.o.
 • Krowa rasy SIMENTALSKIEJ z Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Orzechowa Sp. z o.o.

Drugi dzień wystawy rozpoczął konkurs młodego hodowcy. Jak zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności. Kilkuletnie dzieci oprowadzały po ringu małe cieliczki. Każdy maluch chciał się jak najlepiej zaprezentować tym bardziej, że dodatkowo musiał odpowiedzieć na jedno pytanie, które sprawiało dużo radości oglądającym. Uwieńczeniem trudu przygotowań do konkursu były nagrody rzeczowe, którymi jak co roku, obdarowali dzieciaków hojnie sponsorzy.

W niedzielę przed publicznością na ringu zaprezentowały się czempiony i wiceczempiony w kategorii bydła mlecznego. W tym dniu wszyscy wystawcy otrzymali dyplomy, które wręczali: wiceminister Ryszard Zarudzki, Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober, Prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik, dyrektor KPODR Roman Sass oraz Prezydent Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Piotr Depta. Zdobywcy superczempionów, czempionów i wiceczempionów zostali uhonorowani okolicznościowymi statuetkami ufundowanymi przez sponsora głównego wystawy Stację Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy.

Po prezentacji bydła mlecznego, na ringu odbył się pokaz bydła ras mięsnych, które reprezentowały 3 rasy: charolaise, hereford i limousine. Ekspozycji ras mięsnych towarzyszyła, przygotowana przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego promocja polskiej wołowiny, połączona z degustacją mięsa wołowego serwowanego prosto z grila.

Przygotowanie ogólnopolskiej wystawy bydła mlecznego to wielkie wyzwanie nie tylko dla organizatorów ale także kolosalna praca osób bezpośrednio zaangażowanych. W tym miejscu składamy serdeczne podziękowanie Panu Maciejowi Masiakowi z Bydgoszczy, autoryzowanemu przedstawicielowi DeLaval, którego firma sprawnie i profesjonalnie zabezpieczyła przeprowadzenie udoju na wystawie. Wyposażyła też hale dla bydła w wentylatory do schładzania powietrza. Dziękujemy również sponsorowi głównemu wystawy Stacji Hodowli i Unasienia Zwierząt w Bydgoszczy.

Szczególne podziękowania należą się wystawcom bydła z całej Polski, których zaangażowanie i chęć pokazania swoich najlepszych zwierząt wpłynęła na wysoką rangę wystawy. Możliwość obejrzenia czołowych sztuk polskiej hodowli oraz wymiany informacji pomiędzy hodowcami a zwiedzającymi imprezę daje gwarancję dalszego rozwoju w tej dziedzinie.

                                                                       Marta Adamowicz
                                                                       KPODR Minikowo