Strona główna

Zapraszamy na XL edycję:

 • 1-2 lipca 2017 r.
 • 35.000 zwiedzających w 2016
 • Ponad 450 wystawców, w tym 80 hodowców
 • 12 ha powierzchni wystawienniczej
 • Firmy i goście m.in. z Austrii, Białorusi, Czech, Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii i Włoch
 • Kompleksowy program techniki rolniczej
 • Pokazy pracy ciągników i maszyn rolniczych (ok. 30 zestawów)
 • Wystawa zwierząt wraz z aukcją
 • 150 szt. bydła z czego połowa pochodzi z województwa kujawsko-pomorskiego
 • Łatwo osiągalna z drogi krajowej nr 10
 • Godziny otwarcia: dla zwiedzających 10-17

Rolniczy region jakich mało!.

Rolnictwo kujawsko-pomorskie zaliczane jest do ścisłej krajowej czołowki, tak pod względem osiąganych wyników produkcyjnych jak i aktywności inwestycyjnej. Prawie 20 prc. gospodarstw zaliczanych jest do gospodarstw towarowych. Pośród zwiedzających znaczny odsetek stanowią też rolnicy z województw wielkopolskiego i pomorskiego. Coraz liczniej odwiedzają nas firmy i goście m.in. z Austrii, Białorusi, Czech, Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii i Włoch.

img_0945

Targi AGRO-TECH to jedna z ważniejszych wystaw rolniczych w Polsce!

Targi AGRO-TECH są specjalistyczną wystawą zarówno dla producentów rolnych jak i ekspertów z branży rolnej oraz jednym z ważniejszych wydarzeń w całorocznym programie rolniczych wystaw w Polsce. Specjalizacją targów AGRO-TECH jest technika rolnicza (ponad 130 wystawców), która zajmuje ok. 75% powierzchni. W ubiegłorocznej edycji targów swoją ofertę zaprezentowało 450 wystawców, w tym 80 hodowców.

Tu rolnicy Kujaw i Pomorza poszukują najnowszych rozwiązań dla swoich gospodarstw. Rangę wystawy podnosi patronat honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Oprócz bogatej wystawy maszyn rolniczych i środków do produkcji rolnej niezwykle waznym elementem targów jest doradztwo fachowe, w czym od lat wspiera nas Mininisterstwo Rolnictwa, które wspólnie z agencjami rolniczymi organizuje kompleksowe stoisko informacyjno-promocyjne. W tym roku ma to szczególne znaczenie z uwagi na uruchamianie działań PROW na lata 2014-2020.

Centrum Techniki Rolniczej

Rozwinięciem targów AGRO-TECH jest działalność Centrum Techniki Rolniczej, gdzie rolnicy i młodzież szkół rolniczych mają możliwość praktycznej nauki obsługi nowoczesnego sprzętu rolniczego. Partnerem szkoleń są firmy i dealerzy maszyn, którzy udostępniają sprzęt i specjalistów.

Profesjonalne pokazy pracy maszyn!

Przy współpracy z Redakcją Rolniczego Przeglądu Technicznego zorganizowane będą profesjonalne pokazy pracy ciągników i maszyn rolniczych (ok. 30 zestawów). Pokazy, które odbywają się w niezwykle wymagającym terenie, zwanym „Górą Prawdy”, są prawdziwym sprawdzianem dla maszyn i operatorów. Pokazy corocznie cieszą się dużym zainteresowaniem rolników.

dsc00033

Centrum Hodowli i Nasiennictwa

W specjalnie wydzielonym sektorze, w sąsiedztwie kolekcji roślin uprawnych zlokalizowane są stoiska informacyjno-promocyjne czołowych polskich hodowli.

Najważniejszą częścią Centrum Hodowli i Nasiennictwa jest jedna z najlepszych w kraju kolekcja ponad 200 odmian roślin uprawnych – zbóż, rzepaku, strączkowych, traw i motylkowych, zaprojektowana i przygotowana przez Przedsiębiorstwo Nasienne „Rolnas” z Bydgoszczy przy współpracy z polskimi i zagranicznymi ośrodkami hodowlanymi oraz z firmą Bayer CropScience.

DCIM105GOPRO

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Od wielu lat targom AGRO-TECH towarzyszy Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, która odbywa się w nowych, funkcjonalnych obiektach wystawowych. W tym roku będzie to wystawa o zasięgu ogólnopolskim, poświęcona wyłącznie bydłu. Do Minikowa zjedzie ponad 150 szt. bydła z czego połowa pochodzić będzie z województwa kujawsko-pomorskiego, a reszta z pozostałych regionów kraju. Swoje okazy wystawią zarówno renomowane ośrodki hodowlane jak i hodowcy indywidualni. Poza oceną będzie też wystawione bydło mięsne.

img_0860

Organizatorzy Wystawy:

 • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zapewniamy promocję targów

Gwarantujemy:

 • spoty reklamowe radiowe i telewizyjne, ogłoszenia prasowe
 • Stronę internetową zawierającą wszystkie istotne informacje dla wystawców i zwiedzających
 • Prospekty i zaproszenia targowe
 • Pełną informację o wystawcach i produktach w Informatorze Targowych
 • Serwis prasowy