ORGANIZATOR:

WSPÓŁORGANIZATOR:

ISO

PATRONAT HONOROWY:

ISO
Czerwiec 2019
P W Ś C P S N
« Lut    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Przepisy porządkowe

Przepisy porządkowe dla zwiedzających Targi AGRO-TECH 2018 w Minikowie

1. Targi dla zwiedzających są ogólne – dostępne i bezpłatne. Zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania zasad porządku i bezpieczeństwa w miejscu przebywania. Na terenie targów zwiedzający mogą przebywać w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2018 r. w godz. 10:00 -17:00.

2. Dzieci do lat 10 mogą zwiedzać Targi jedynie pod nadzorem osób dorosłych, które są odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. W przypadku zagubienia dziecka, fakt ten można zgłosić w studio targowym wystawy przy scenie głównej.

3. Podczas prezentacji zwierząt i pokazów pracy maszyn rolniczych zwiedzający są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do poleceń prowadzącego pokaz i służb porządkowych.

4. Ze względów bezpieczeństwa, wszyscy uczestnicy targów zobowiązani są do:

   • bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom służb porządkowych oraz organizatorów,

   • zachowywania się w taki sposób, aby nie szkodzili, ani nie zagrażali bezpieczeństwu innych osób,

   • bezzwłocznego poinformowania służb porządkowych w przypadku powstania jakiegokolwiek zagrożenia (pożar, wybryki chuligańskie, bójki, kradzież itp.),

   • przestrzegania zakazu wkraczania na teren wytyczony barierami ochronnymi lub wygrodzony taśmą bezpieczeństwa,

   • poszanowania mienia, zieleni i nie zaśmiecania terenu,

   • parkowania pojazdów mechanicznych w miejscach do tego wyznaczonych. W przeciwnym wypadku pojazd stanowiący utrudnienie dla ruchu, zostanie odholowany na koszt parkującego.

5. Uczestnik targów jest zobowiązany do poddania się czynnościom wykonywanym przez oznakowane służby porządkowe, w tym do opuszczenia targów w przypadku zakłócania porządku lub zarządzonej ewakuacji.

6. Zabrania się: wprowadzania psów i innych zwierząt, z wyjątkiem biorących udział w wystawie, zbliżania się do zwierząt, dotykania ich i głaskania oraz wykonywania innych czynności mogących wzbudzić w nich agresję, przebywania osób nietrzeźwych na terenach wystawowych wnoszenia na imprezę broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi), materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

   • zastawiania lub zasłaniania urządzeń p/poż., hydrantów, drzwi ewakuacyjnych oraz dróg pożarowych,

   • samowolnego podłączania się do skrzynek rozdzielczych oraz dotykania instalacji elektrycznej znajdującej się w skrzynkach,

   • prowadzenia wszelkich akcji agitacyjnych, promocyjnych i innych bez zgody organizatora imprezy.

7. W przypadku zauważenia pożaru należy:

Niezwłocznie powiadomić osoby znajdujące się w pobliżu miejsca zagrożenia, Państwową Straż Pożarną (tel. 998) służby p/poż. dyżurujące na terenie obiektu oraz Organizatora, zachować spokój i nie dopuścić do paniki podporządkować się kierującemu akcją ratowniczą.

8. W przypadku potrzeby udzielenia pomocy medycznej należy zgłosić się do punktu medycznego usytuowanego przy budynku A.

9. Telefony alarmowe:

SEKRETARIAT ORGANIZATORA: 52 386 72 14

TELEFON ALARMOWY: 112

POGOTOWIE RATUNKOWE: 999

POLICJA: 997

STRAŻ POŻARNA: 998