ORGANIZATOR:

WSPÓŁORGANIZATOR:

ISO

PATRONAT HONOROWY:

ISO
Styczeń 2018
P W Ś C P S N
« Lut    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Przepisy porządkowe

Przepisy porządkowe dla zwiedzających Targi AGRO-TECH 2017 w Minikowie

1. Targi dla zwiedzających są ogólne – dostępne i bezpłatne. Zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania zasad porządku i bezpieczeństwa w miejscu przebywania. Na terenie targów zwiedzający mogą przebywać w dniach 2-3 lipca 2016 r. w godz. 1000 -1700.

2. Dzieci do lat 10 mogą zwiedzać Targi jedynie pod nadzorem osób dorosłych, które są odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. W przypadku zagubienia dziecka, fakt ten można zgłosić w studio targowym wystawy przy scenie głównej.

3. Podczas prezentacji zwierząt i pokazów pracy maszyn rolniczych zwiedzający są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do poleceń prowadzącego pokaz i służb porządkowych.

4. Ze względów bezpieczeństwa, wszyscy uczestnicy targów zobowiązani są do:

   • bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom służb porządkowych oraz organizatorów,

   • zachowywania się w taki sposób, aby nie szkodzili, ani nie zagrażali bezpieczeństwu innych osób,

   • bezzwłocznego poinformowania służb porządkowych w przypadku powstania jakiegokolwiek zagrożenia (pożar, wybryki chuligańskie, bójki, kradzież itp.),

   • przestrzegania zakazu wkraczania na teren wytyczony barierami ochronnymi lub wygrodzony taśmą bezpieczeństwa,

   • poszanowania mienia, zieleni i nie zaśmiecania terenu,

   • parkowania pojazdów mechanicznych w miejscach do tego wyznaczonych. W przeciwnym wypadku pojazd stanowiący utrudnienie dla ruchu, zostanie odholowany na koszt parkującego.

5. Uczestnik targów jest zobowiązany do poddania się czynnościom wykonywanym przez oznakowane służby porządkowe, w tym do opuszczenia targów w przypadku zakłócania porządku lub zarządzonej ewakuacji.

6. Zabrania się: wprowadzania psów i innych zwierząt, z wyjątkiem biorących udział w wystawie, zbliżania się do zwierząt, dotykania ich i głaskania oraz wykonywania innych czynności mogących wzbudzić w nich agresję, przebywania osób nietrzeźwych na terenach wystawowych wnoszenia na imprezę broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi), materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

   • zastawiania lub zasłaniania urządzeń p/poż., hydrantów, drzwi ewakuacyjnych oraz dróg pożarowych,

   • samowolnego podłączania się do skrzynek rozdzielczych oraz dotykania instalacji elektrycznej znajdującej się w skrzynkach,

   • prowadzenia wszelkich akcji agitacyjnych, promocyjnych i innych bez zgody organizatora imprezy.

7. W przypadku zauważenia pożaru należy:

Niezwłocznie powiadomić osoby znajdujące się w pobliżu miejsca zagrożenia, Państwową Straż Pożarną (tel. 998) służby p/poż. dyżurujące na terenie obiektu oraz Organizatora, zachować spokój i nie dopuścić do paniki podporządkować się kierującemu akcją ratowniczą.

8. W przypadku potrzeby udzielenia pomocy medycznej należy zgłosić się do punktu medycznego usytuowanego przy hotelu.

9. Telefony alarmowe:

SEKRETARIAT ORGANIZATORA                               52 386 72 14

TELEFON ALARMOWY:                                            112

POGOTOWIE RATUNKOWE:                                     999

POLICJA:                                                               997

STRAŻ POŻARNA:                                                   998