Kolekcja roślin

Na kolekcji roślin uprawnych o pow.1 ha będzie można zobaczyć ponad 180 nowych, ciekawych odmian zbóż, roślin strączkowych, oleistych, motylkowych oraz pastewnych i energetycznych. Sporą atrakcją będą również gatunki i odmiany zbóż przewódkowych. Kolekcja jest założona przez firmę ROLNAS przy współudziale Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz firmy Bayer Cropscience, która przedstawi efekty prawidłowej ochrony roślin. Przy kolekcji zlokalizowane będą stoiska czołowych hodowli roślin w Polsce.

Dla zorganizowanych grup kolekcja będzie dostępna po targach do 20 lipca.

Termin należy wcześniej uzgodnić z firmą ROLNAS, tel.: 52 376 98 10, 52 381 92 20.

rolnas