Zaplecze techniczne


Unikalny teren na pokazy pracy maszyn rolniczych


Drogi dojazdowe utwardzone kostką i asfaltem


Wiata wystawiennicza


Rampa rozładunkowa


Parkingi na 2,5 tys. samochodów